Sunday, April 19, 2009

PENDEKATAN 6M PATUT DISOKONG

SAYA menyokong cadangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Senator Mejar General (B) Jamil Khir Baharom yang mewujudkan pendekatan Prinsip 6M iaitu Musyatarah (menepati syarat kejayaan) Mua'tabah (menghakis sifat-sifat buruk) Mu'aqabah (mengekalkan tindakan yang benar) Muraqobah (mengawal diri secara berterusan) Muhasabah (menilai diri) dan Muhajadah (bersungguh-sungguh).

Bagi saya, ia sewajarnya disambut baik dan disokong oleh semua pihak dengan hati yang terbuka kerana ia adalah sebagai panduan dan asas pencapaian kepada semua agensi Islam bagi mencapai kejayaan.

Saya percaya, berasaskan prinsip-prinsip ini, kewibawaan, kemantapan dan kecemerlangan agensi Islam dapat dicapai dan semua agensi-agensi yang lain dalam semua aspek, sama ada pengurusan pentadbiran, pengurusan perkhidmatan, pengurusan harta, pengurusan kebajikan dan semua aspek kehidupan ini.

Kalau semua pihak dapat bersama dalam memahami, menjiwai, merealisasi dan melaksanakan dasar-dasar prinsip ini, saya percaya kita semua akan dapat mengembalikan semula kecemerlangan
dan kegemilangan Islam seperti terpahat dalam sejarah satu ketika dulu.

No comments: