Sunday, April 19, 2009

KURANGKAN PEPERIKSAAN AWAM, CADANG PMR DIMANSUHKAN.

SAYA mencadangkan supaya peperiksaan awam bagi anak-anak sekolah dikurangkan. Sekarang, ada tiga kategori peperiksaan awam yang utama iaitu UPSR, PMR, SPM. Memadai dengan dua saja iaitu UPSR dan SPM.

Ia selaras dengan dasar kerajaan menyediakan / menentukan sekurang-kurangnya 11 tahun setiap rakyat Malaysia mesti berada di alam pembelajaran / pendidikan.

Di peringkat UPSR, boleh digunakan untuk menetukan aliran / jenis persekolahan bagi anak-anak dan di peringkat SPM pula, boleh digunakan untuk menentukan aliran / jenis pengajian lanjutan atau jenis pekerjaan bagi anak-anak.


Dengan ini, dapat mengurangkan perbelanjaan menguruskan peperiksaan dan dapat menambah tempoh / jam pembelajaran bagi anak-anak.

No comments: